Investigation of the Effectiveness of Some Fungicides Against Phoma tracheiphila


Creative Commons License

KAYIM M., YEŞİL M., ENDES A.

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.25, no.5, pp.1086-1097, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, the effects of 14 different concentrations of 11 different fungicides, including one licensed, on the mycelial growth of Phoma tracehiphila's most virulent isolates (Pt-E10) were investigated in in vitro conditions. The 5.0 ppm ≥ of cyprodinil (375 g kg-1) + fludioxonil (250 g kg-1) combination and 100 ppm ≥ of fluxapyroxad (75 g L-1) + difenoconazole (50 g L-1) combination were the most effective fungicides with 100 % effect on radial growth inhibition. The EC50 values of these fungicide combinations were calculated for P. tracehiphila (Pt-E10) as 0.12 and 1.23 ppm, respectively. Fungicides with active substances such as azoxystrobin, dithianon and pyraclostrobin did not show any significant effect in preventing mycelial development of P. tracheiphila. In greenhouse trials, the normal doses of cyprodinil (375 g kg-1) + fludioxonil (250 g kg-1) and fluxapyroxad (75 g L-1) + difenoconazole (50 g L-1) fungicide have not been very effective in preventing disease severity. However, when using two fold application doses of fungicides the disease severity was prevented at 62.6% and 45.3%, respectively, and the licensed copper hydroxide prevented the disease only at the rate of 9.8%.

Bu çalışmada bir ruhsatlı olmak üzere 11 farklı fungisitin 14 farklı konsantrasyonunun in vitro koşullarda Phoma tracehiphila’nın en virulent izolatlatının (Pt-E10) miselyal gelişimi üzerine etkileri araştırılmıştır. In vitro koşullarda patojenin miselyal gelişimini engellemede cyprodinil (375 g kg-1)+ fludioxonil (250 g kg-1) kombinasyonunun 5 ppm≥ , fluxapyroxad (75 g l-1) + difenoconazole (50 g l-1) fungisit kombinasyonunun 100 ppm≥ uygulama dozları %100 etki ederek en etkili fungisitler olmuştur. cyprodinil (375 g kg-1)+ fludioxonil (250 g kg-1) ve fluxapyroxad (75 g L-1) + difenoconazole (50 g L-1) Bu fungisit kombinasyonlarının EC50 değerleri sırasıyla 0.12 ve 1.23 ppm olarak P. tracehiphila (Pt-E10) için hesaplanmıştır. Azoxystrobin, dithianon ve pyraclostrobin gibi etkili maddeli fungisitler P. tracheiphila’nın miselyal gelişimini engellemede kayda değer bir etki göstermemiştir. Sera denemelerinde ise cyprodinil (375 g kg-1) + fludioxonil (250 g kg-1) ve fluxapyroxad (75 g L-1) + difenoconazole (50 g L-1) fungisit kombinasyonlarının normal dozları hastalık şiddetini engellemede çok etkili değilken, uygulama dozunun iki katı kullanıldığında hastalık sırasıyla %62.6 ile %45.3 düzeyinde engellenmiş, ruhsatlı bakırhidroksit ise hastalığı sadece % 9.8 oranında engellemiştir