“Bekıyye” Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme


ALTUNTAŞ M.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.15, pp.77-104, 2020 (Peer-Reviewed Journal)