6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre ve Yargıtay Kararları Işığında Anonim Şirketin Yönetim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi


DİNÇ S.

Prof.Dr. Saim Üstündağ’xxa Vefa Andacı, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal)