Hz. Peygamber’in (Sav) Hz. Ali Özelinde Gençlere Karşı Tutumu Ve Üslubu


Creative Commons License

Yılmaz O.

V.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON, Ankara, Turkey, 11 November - 12 December 2022, no.78, pp.170-183

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.170-183
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Hz. Peygamber (sav) içinde bulunduğu Arap toplumunu, 610 yılında Yüce Allah’tan aldığı emir gereği inanç,

ibadet ve ahlaki bakımlardan değiştirme ve dönüştürme çabası içine girmiştir. Onun 22 yıl süren yoğun

çabaları sonuç vermiş, Allah’ın Elçisi 632 yılında Medine’de vefat ettiğinde arkasında model bir toplum

bırakmıştır. Sahâbe nesli olarak bilinen bu güzide nesil, Kur’ân’da övülmüş ve sonraki nesillere örnek toplum

olarak gösterilmiştir. Hz. Peygamber’in bu başarısının saiklerinden biri de seçtiği muhatap kitle ve onlara karş

kullandığı dil ve üsluptur. Özellikle gençler onun bu üslubundan fazlasıyla etkilenmiş olmalı ki, istisnalar

hariç, inanma ve ona tabi olmada adeta bir yarış içine girmişlerdir. Hz. Peygamber’den en çok etkilenen ve

ona iman etmede tereddüt göstermeyen gençlerden biri de damadı ve amcasının oğlu Hz. Ali’dir. Hz. Ali

çocuk denecek yaşta İslâm’ı seçmiş ve olgunluk dönemine kadar Hz. Peygamber ile birlikte yaşamıştır. Bu

süreçte Hz. Peygamber’in Ali’ye karşı tutumu ve üslubu onu savaşta büyük bir kahraman, ilim alanında ise

büyük bir fâkih ve edip yapmıştır. Hz. Peygamber’in Hz. Ali özelinde gençlere yönelik etkileyici iletişim

üslubu günümüz Müslümanlarına örneklik teşkil etmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu çalışmada; Temel

hadis kaynaklarında sahih senetle kayıtlı rivayetlerden örnekler iktibas edilmiş ve bu örnekler üzerinden Hz.

Peygamber’in Hz. Ali’ye karşı tutumu ile kullandığı dil ve üsluba dikkat çekilmiştir. Hadis metinlerinden elde

edilen bu bilgiler doğrultusunda günümüz gençliğine ulaşmanın ve onları müspet yönde etkileyebilmeninin

yolları aranmıştır.