Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundaki Staj Uygulamalarinin Etkinliliği ve Verimliliği: Yozgat İli Örneği.


ÖZÇETİN N., ÜNVER B., ŞENGÖNÜL A., TOSUN Y. K.

International Journal Of Disciplines Economics Administrative Sciences Studies, vol.3, no.6, pp.437-443, 2017 (Peer-Reviewed Journal)