İskemik İnme Sonrası Enoksaparine Bağlı Gelişen Retroperitoneal KanamaEnoxaparin Induced Retroperitoneal Bleeding After Ischemic Stroke


BÖREKCİ E., BÖREKCİ H., OZAN Z. T., ÇELİKBİLEK A., ALBAYRAK S., YILDIRIM T.

Çağdaş Tıp Dergisi [JOURNAL OF CONTEMPORARY MEDICINE], vol.6, no.4, pp.348-351, 2016 (Peer-Reviewed Journal)