Public Revenues and Economic Growth Dilemma: The Case of Turkey


Samancı M., Noyan E.

Vergi Dünyası Dergisi, vol.1, no.499, pp.49-59, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 499
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Vergi Dünyası Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-59
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

In the study, the relationship between the components of public revenues and economic growth between 1990-2021 was examined. For this purpose, the stationarity tests of the variables were carried out and then the analysis was carried out with the VAR model. As the VAR model presented findings for the whole period, the relationship between the variables was investigated with a more comprehensive analysis. The findings obtained by the wavelet coherence analysis, which allows the relationship between the variables to be examined in many ways, and the findings of the VAR model were compared. The finding obtained in the study is that the components of public revenues do not affect economic growth to the same extent. When the findings are evaluated, it will be more accurate to prefer tax revenues and non-tax revenues from public finance items when economic growth is aimed.
Çalışmada 1990-2021 arası kamu gelirleri bileşenleri ve ekonomik büyüme verilerinden yola çıkarak aralarındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla değişkenlerin durağanlık sınamaları yapılmış ve ardından VAR modeli ile analiz gerçekleştirilmiştir. VAR modelinin periyot bütününe yönelik bulgular sunması neticesinde daha kapsamlı bir analiz ile değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin çok yönlü incelenmesine olanak veren wavelet coherence analizi ile elde edilen bulgular ile VAR modeli bulguları mukayese edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgu ise kamu gelirleri bileşenlerinin ekonomik büyümeyi aynı ölçüde etkilemediği yönündedir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde ekonomik büyüme amaçlandığında kamu finansman kalemlerinden vergi gelirleri ve vergi dışı gelirlerin tercih edilmesi daha doğru olacaktır.