Erzurum Valisi Mehmed Emin Yurdakul Bey in Erzurum Vilayeti nin İhtiyaçları ve Gelişmesine Ait Layihası


ÖZGER Y.

Atatürk Dergisi- Journal of Atatürk (Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü, vol.5, no.2, pp.115-149, 2006 (Peer-Reviewed Journal)