Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi, İş Motivasyonu ve Yaşam Tatmini Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


Creative Commons License

ŞANTAŞ F., IŞIK O., ÇİLHOROZ Y.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.1, pp.64-76, 2018 (Peer-Reviewed Journal)