Yozgat İli Süt Sığırcılığı Faaliyetinin Mevcut Durumu ve Üreticilerin Gelecekten Beklentileri


Ermetin O., Abacı N. İ.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, vol.11, no.1, pp.14-25, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmada Yozgat ili süt sığırcılığı faaliyetinin mevcut durumu ve üreticilerin gelecekten beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Yozgat ilinde süt sığırcılığı faaliyetinde bulunan ve tabakalı örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 160 işletme ile anket yapılarak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin çoğunluğu hayvan başına ortalama 11-15 kg arasında süt verimi elde ederken, büyük işletmelerin %61.3’ü 16-25 kg arasında süt verimi elde ettikleri belirlenmiştir. İşletmelerin büyüklük durumuna göre sütlerini sattıkları yerler incelendiğinde küçük işletmecilerin çoğunluğu kendi satarken, orta büyüklükteki işletmeciler süt toplayıcılarına vermekte, büyük işletmelerin çoğunluğu ise fabrikalara sütlerini satmaktadır. İşletme sahiplerinin çocuklarının hayvansal üretime devam etme durumları incelendiğinde küçük işletmelerin %55.9’unun çocuklarının hayvancılığa devam etmelerini istemedikleri ancak orta ölçekli işletmelerin %62.3’ü ve büyük ölçekli işletmelerin %71.0’i çocuklarının hayvansal üretime devam etmelerini istedikleri belirlenmiştir. Yozgat ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinde kaba yem temini ve üretilen sütün pazarlanamaması sorunları öne çıkmaktadır. Bu nedenle Yozgat ilinde süt işleme tesislerine yatırım ve pazarlama konusunda eğitime ihtiyaç vardır. Bölgede süt üretim potansiyeli yüksek olan çiftçiler, sütü pazarlayamama veya düşük fiyattan satma endişesi nedeniyle üretimden kaçınmaktadırlar. İlde hem yatırımcılar hem de üretici birlikleri tarafından süt işleme ve pazarlama tesislerinin kurulmasının süt üretimini artıracağı açıktır.