Akciğer tüberkülozlu hastalarda aktivasyon ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde serum neopterin düzeyinin yeri


Güler M., Hüddam D., ÜNSAL E., ÇİFTÇİ B. , BUKAN N., erdoğan y., ...More

Tüberküloz ve Toraks, 2006 (Other Refereed National Journals) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Tüberküloz ve Toraks