İkmal Maddeleri Ekseninde Yozgat’ın İstiklâl Harbi’ne Sağladığı Katkıları


TOKER H.

1.BOZOK ULUSLARARASI SİYASET BİLİMİ KONGRESİ ‘Geçmişten Günümüze Yerel, Bölgesel ve Küresel Krizler’, Turkey, 24 - 26 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey