Sulamadan Dönen Suların Tarımda Kullanımının Sürdürülebilirliği


Karaca Ö. F., Topçu S., Çetin M., Sesveren S.

Sulama ve Drenaj Konferansı, Adana, Turkey, 10 - 11 April 2008, pp.135-144

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.135-144
  • Yozgat Bozok University Affiliated: No

Abstract

The aim of this study was to assess the effects of poor quality irrigation return flow on soil

and ground water (GW) salinity. Therefore, 55 GW observation wells were installed in an 7 110 ha

agricultural area located in the Lower Seyhan Plain-IV Stage Project Area, that has not yet been

equipped with irrigation infrastructures. About 98% of the area had GW salinity problem just

before the irrigation season, however, quality of ground water showed partial improvement due to

dilution effect of leakage and irrigation in July (peak of irrigation season). Similar to ground water

quality, higher soil salinity was observed (43.1% of all study area) at the beginning of irrigation

season, nevertheless this ratio decreased to 28.6% at the end of irrigation season. Due to excessive

water application through using flood irrigation technique which is the primary cause of low

irrigation efficiency, the water quality of drainage channel was higher than expected. Also

excessive irrigations caused leaching the salts to the lower depth in the soil profile.

Bu çalışma kapsamında sulama şebekesi olmayan Aşağı Seyhan Ovası- IV. Merhale Proje

alanında yer alan 7 110 hektar tarım alanında 55 adet taban suyu gözlem kuyusu tesis edilmiş ve

anılan arazilerde düşük kaliteli suların toprak ve taban suyu (TS) tuzluluğuna etkileri

araştırılmıştır. Sulama mevsimi başlangıcında arazinin %97.7’sinde TS tuzluluğu sorunu

bulunduğu, bu değerin sulamanın pik olduğu temmuz ayında sulama ve toprak kanallardan olan

sızmanın seyreltme etkisi nedeniyle düştüğü ve taban suyu kalitesinde az da olsa bir iyileşme

olduğu belirlenmiştir. Sulama sezonu öncesinde toprak tuzluluğunun yüksek olduğu alanlar tüm

sahanın %43.1’ini oluştururken bu oran sulama sezonu sonunda %28.6’ya düşmüştür. Üst havzada

sulanan alanlarda yüzey sulama yöntemleriyle aşırı su uygulanması ve sulama randımanının düşük

olması drenaj kanalındaki su kalitesini iyileştirmiş; sulama uygulamaları da topraktaki tuzun

derinlere yıkanmasına neden olmuştur.