On the Transformation of the Organization and Structure of the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change


Ekinci E., Can H.

INCSOS VII KARABAĞ, Baku, Azerbaijan, 2 - 04 June 2022, pp.346

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.346
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’nin çevre ve şehircilik konusunda uzmanlaşmış merkezi teşkilatlanması ve yapısının günümüze kadar olan süreçteki değişimini ve bu kapsamda iklim değişikliği ile mücadele konusunda yapılan son düzenlemeleri konu edinmiştir. İklim değişikliği, küresel ısınmanın bir sonucu olarak dünyanın doğal dengesini bozacak biçimde büyüyen bir kriz halini almıştır. Şehirler, hem iklim değişikliği nedeniyle aşırı hava olaylarına ve kuraklığın olumsuz etkilerine maruz kalan hem de iklimlerin değişmesine sebep olacak sera gazlarını üretecek faaliyetler yürüterek bu soruna katkı sunan bir taraf olarak etkin yönetilmesi gereken yerleşimlerdir. Bu kapsamda şehirlerin yönetilmesi için etkin çalışan bir örgüt kurmaları önemlidir. Türkiye’de kentlerin yönetimi için merkezde politika üretip uygulayan yapı günümüzde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şeklinde teşkilatlanmıştır. 1970’lerin başlarında bir “Koordinasyon Kurulu”, 1978’te “Müsteşarlık”, 1984’te “Genel Müdürlük” şeklinde ve 1991 yılında “Bakanlık” şeklinde meydana gelen yapı, son yıllarda daha da güçlendirilmiştir. Yurtdışı teşkilatı kurulması yönünde adımlar atılmış, Paris Anlaşmasının onaylanmasının ardından ise iklim değişikliği ile mücadeleyi etkin kılarak yapısını ve ismini değiştirmiştir. Bakanlığa, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele ile Meteoroloji Genel Müdürlükleri bağlanarak iklim değişikliği ile mücadele amacıyla plan ve projelerin tek elden yürütülmesi planlanmıştır. Gelinen nokta Türkiye’nin kalkınma anlayışını değiştirme eğiliminde olduğunu, sürdürülebilir kalkınma anlayışı çerçevesinde güçlü yapılar ve kurumlar oluşturma çabası içinde olduğunu ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini fırsata çevirme noktasında irade ortaya koyduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, Şehircilik, Kent, İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma.