Yüksek Enflasyonun Mali Tablolar, Maliyet Unsurları, Hile Yönelimi ve Vergi Üzerine Etkileri


Creative Commons License

Dalkılıç E., Hacıhasanoğlu T., Özdemir N.

in: Güncel Gelişmeler Ekseninde Muhasebe ve Denetim, Prof. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU,Dr. Öğr. Üyesi Medet İĞDE, Editor, Özgür Yayınları, Gaziantep, pp.1-23, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: Özgür Yayınları
  • City: Gaziantep
  • Page Numbers: pp.1-23
  • Editors: Prof. Dr. Tansel HACIHASANOĞLU,Dr. Öğr. Üyesi Medet İĞDE, Editor
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Muhasebe bilgileri, kullanıcılara karar vermeleri için ilgili ve zamanında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Muhasebe bilgilerinin yer aldığı mali tablolar ise bu kararların isabetli olması için doğru, güvenilir ve gerçeğe uygun bilgileri içermesi gerekmektedir. Ancak yüksek enflasyonun olduğu ekonomilerde muhasebe bilgilerinin değeri kaybolabilir ve karar alma kalitesi zarar görebilir. Bu doğrultuda bu çalışma kapsamında yüksek enflasyonun mali tablolar, maliyet unsurları, hile yönelimi ve vergi üzerine etkisi incelenecektir. Gerçeğe uygun olmayan muhasebe bilgileri faaliyet sonuçlarını doğru yansıtamaz, işletme yöneticileri etkin bir varlık ve kaynak yönetimi gerçekleştiremez, ve vergilendirme süreci doğru bir şekilde işleyemez. Paranın satın alma gücündeki azalma işletmeler için üretim maliyetlerini arttırması sebebiyle fiyatlandırma kararlarında da güçlük yaşamalarına sebep olmaktadır. Enflasyon sadece işletmeler için değil aynı zamanda da tüketiciler için de gelir azalışını tetiklemektedir. Bu azalış neticesinde meydana gelen belirsizlik toplumda ahlaki bir bozulmaya ve hile olasılığına neden olabilir. Diğer taraftan yüksek enflasyon ülkelerin tüm vergi sistemini bozduğu için vergi yükü dağılımını değiştirmektedir. Ayrıca yüksek enflasyon yolsuzluk ve vergi kaçırma gibi yollarla vergi gelirlerinin azalışına sebep olmaktadır. Fiyatlar genel düzeyinde meydana gelen sürekli artış muhasebe bilgilerinin güvenilirliğini zedelediği için enflasyonun etkisinden arındırılması gerekmektedir.