Spora yönelik tutum ile yaşam doyumu arasındaki ilişki: marmara üniversitesi sosyal bilimler meslek yüksekokulu öğrencileri örneği.


CAZ Ç., BIÇAKÇI Y. S., Nakipoğlu F.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.10, no.3, pp.484-491, 2019 (Peer-Reviewed Journal)