SAĞLIKLI YAŞAM ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE


YORULMAZ R., ERDEM R.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.7, no.1, pp.57-74, 2021 (Peer-Reviewed Journal)