Altıncı ve Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının İnsan Hakları ve Demokrasi Kavramları Açısından İncelenmesi


BERKANT H. G., YASEMİN A.

Turkish Studies-International Periodicals for Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.12, pp.179-198, 2013 (Peer-Reviewed Journal)