İnsansız Hava Araçlarının (İHA) Sanal Gerçeklik Yazılımı ile Modellenmesi ve Farklı Kullanıcılar için Performans Analizleri


Altın C., Er O.

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, vol.1, no.2, pp.1-13, 2018 (Peer-Reviewed Journal)