6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu TTK nun Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler Üzerine Bir Araştırma


ULUSAN H., KÖYLÜ Ç., DALKILIÇ E.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği (MUFAD) Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.55, pp.11-33, 2012 (Peer-Reviewed Journal)