Bir Afet Olarak Küresel İklim Değişikliği ve İlkokul Öğretmenlerinin İklim Değişikliği Farkındalığının İncelenmesi: Gümüşhane İli Örneği


AKBULUT M., KAYA A. A.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.112-124, 2020 (Peer-Reviewed Journal)