Sicill i Ahvâl Defterlerine Göre Bazı Yahudi Memurların Sosyo Kültürel Durumları


ÖZGER Y.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, vol.4, no.16, pp.381-401, 2011 (Peer-Reviewed Journal)