Determination of the Gloss Values of Some Varnishes Applied on the Natural Aged Wood


Creative Commons License

Kılıç K., Söğütlü C.

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.23, no.4, pp.1423-1431, 2020 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 4
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1423-1431
  • Keywords: Wood material, gloss, natural aging, varnish, COLOR
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, doğal yaşlanmış ve yeni ağaç malzemeler üzerine uygulanan bazı verniklerin yüzey parlaklık değerleri araştırılmıştır. Her bir ağaç türü (3), kesit yönü (2), yaş periyodu (2) ve vernik çeşidi (3) deneme desenine göre 10’ar adet tekerrür olmak üzere toplam 360 adet deney örneği hazırlanmıştır. Doğal yaşlanmış ve yeni sarıçam (Pinus sylvestris L.), sapsız meşe (Quercus petrea L.) ve kestane (Castanea sativa M.) odunlarından hazırlanan deney örneklerine, ASTM-D 3023 standardı esaslarına göre, iki kat dolgu ve iki kat son kat vernik olmak üzere ipek mat su bazlı, ipek-mat poliüretan ve ipek-mat akrilik vernikler püskürtme tabancası ile uygulamıştır. Örneklerin yüzey parlaklıkları, TS EN ISO 2813 standardındaki esaslara uygun olarak belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre, yüzey parlaklığı yeni ağaç malzemede (37,14) doğal yaşlanmış ağaç malzemeden (36,45) yüksek bulunmuştur. Ağaç türü düzeyinde, en yüksek parlaklık değeri sarıçamda (38,46) elde edilirken, sapsız meşe (35,89) ile kestane (36,04) arasındaki farklar istatistiksel olarak önemsiz çıkmıştır. Vernik çeşidi düzeyinde en yüksek parlaklık değeri poliüretan vernikte (39,88) elde edilmiş, bunu sırasıyla akrilik vernik (37,20) ve su-bazlı vernik (33,32) takip etmiştir.