Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Akademik Öz-Düzenlemelerinin İncelenmesi


Creative Commons License

KAPLAN E., CERTEL Z., AKTOP A.

Mediterranean Journal of Humanities, vol.8, no.1, pp.237-246, 2018 (Peer-Reviewed Journal)