Sahil ve Kırsal Bölge İkileminde Mekân Değişikliğinin Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumuna Etkisi: Kapadokya MYO Örneği


GÜLLÜPUNAR H., ÖZDEMİR M.

JOURNAL OF ERCIYES COMMUNICATION, vol.7, no.2, pp.853-869, 2020 (Peer-Reviewed Journal)