Turizm ve Tarihi Çevre Koruma Etkileşiminin Yozgat Kenti Örneğinde İncelenmesi


Akın E. S., Öztürk Aksoy E.

II. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU, Yozgat, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.179-210

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Yozgat
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.179-210
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan geziler ve bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin tümü olarak tanımlanan turizm, fiziksel (doğal ve tarihi) çevre içinde gerçekleşmektedir. Fiziksel çevre içinde bulunduğu kültürlerden etkilenerek günümüze kadar gelebilmiştir. Bu nedenle farklı kültürleri tanımanın, başka bir yaşam biçimi hakkında bilgi sahibi olmanın en etkili yolu, o kültürü bulunduğu fiziksel çevrede görmek veya yaşamaktır. Kültür, ancak çevresindeki fiziksel çevre unsurları ile bir bütünlük kazanır. Fiziksel çevre bu noktada belirli bir yöreye ya da ülkeye yönelik turizm talebinin oluşturulması ve bu talebin sürdürülmesi sırasında önemli bir etken olmaktadır. Ancak günümüzde hızlı kentleşme ve nüfus artışı, insanların gereksinim ve taleplerinin değişimi kent kimliklerinin kaybolmasında, kentlerin birbirine benzemesinde önemli yer tutmaktadır. Birbirine benzeyen, hiçbir kültürü yansıtmayan çevrelerde turizm faaliyetleri sürdürülemeyeceğinden doğal ve tarihi çevrelerin korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda turizm mevcut doğal, tarihi yöre, anıt ve yapıların restorasyonu, rehabilitasyonu ve yeniden kullanımına yönelik politikaların, planlamaların ve uygulamaların geliştirilmesinde itici güce sahip olmaktadır. Bu çalışmada Yozgat Kenti kültürel mirasının çağdaş koruma ilkeleriyle korunmasının kent turizmi üzerine katkıları tartışılmıştır. Hem alan hem de literatür çalışması şeklinde yürütülen çalışmada Yozgat sit alanı içinde bulanan anıtsal ve sivil mimari örneklerinin koruma ve yeniden kullanım sorunlarının analiz edilerek, onları yeni yaşam alanları ve biçimleriyle bütünleştirecek önerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Anahtar Kelimeler Turizm, Tarihi Çevre Koruma, Yeniden Kullanım, Kültür, Yozgat.