Herbal Drugs and Their Uses in Herbalist: The Case of Isparta


Creative Commons License

KARA N., ALINTAŞ H., ŞİRİKÇİ B. S., GÜL M.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.540-546, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The research was conducted with aim to examine the usage habits of some medicines and spice plants used by the public and sold in herbalists in Isparta. The data were obtained through face-to-face interviews with a total of 16 herbalists (15 male, 1 female) and 200 consumers. According to the results, it was determined that the age group that the most drugs purchased are between 30 and 45 and the most common health problems are diabetes and blood pressure. 42.5% of the consumers are high school graduates, and their 35% are undergraduate, 15.5% are secondary school, 5% are graduate and 2% are primary education graduates. It has been determined that herbalists in Isparta have more than 350 kinds of products, and the most demanded plants are linden, sage, thyme and rosehip. 75.0% of herbalists stated that they did not give treatment advice to consumers and 25.0% of them recommended treatment. It is determined that 84% of the consumers did not have information about alternative medicine, and 71.2% of the consumers with knowledge was learned from the internet and television. In the research, there is no business management and consumption practice, medicinal plants and products should be used in according to the recommendations of experts and it was concluded that the drugs should be conserve at more suitable conditions and they should be presented to the consumer by writing the expiration dates.
Araştırma, Isparta’da aktarlarda satılan ve halk arasında kulanılan bazı ilaç ve baharat bitkilerininkullanım alışkanlıklarını incelenmek amacıyla yürütülmüştür. Veriler, toplam 16 aktar (15 erkek, 1 kadın) ve 200tüketici ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, en çok drog satın alımı yapan yaşgrubunun 30 ile 45 arasında olduğu ve en yaygın sağlık probleminin diyabet ve tansiyon olduğu belirlenmiştir.Tüketicilerin %42.5’i lise, %35’i lisans, %15.5’i ortaokul, %5’i lisansüstü ve %2’i ise ilköğretim mezunudur.Isparta’da aktarların 350’den fazla ürün çeşidine sahip oldukları, en fazla talep gören bitkilerin ise ıhlamur,adaçayı, kekik ve kuşburnu olduğu saptanmıştır. Aktarların %75’i tüketicilere tedavi tavsiyesi vermediklerini ve%25’i ise tedavi tavsiyesinde bulunduklarını beyan etmişlerdir. Tüketicilerin %84’ünün alternatif tıp ile ilgilibilgilerinin olmadığı, bilgi sahibi olan tüketicilerin ise %71.2 oranında internet ve televizyondan bilgi edindikleribelirlenmiştir. Araştırmada, bilinçli bir işletmecilik ve tüketim alışkanlığının olmadığı, tıbbi bitkiler ve ürünleriuzmanların önerileri doğrultusunda kullanılmalı, daha uygun koşullarda muhafaza edilmeleri ve son tüketimtarihlerinin yazılarak tüketiciye sunulması gerektiği soncuna varılmıştır.