A General View of Orcharding in District of Kadışehri (Yozgat)


Creative Commons License

Taşcı S., Özyalın S.

Bahçe, vol.45, pp.820-827, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 45
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Bahçe
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.820-827
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Grain production has the largest portion in the plant production of Yozgat city. Although grain production has done in the big portion that %72.93, fruit production has done in only %1.30 of 592.809 hectare total cultivated agricultural area in Yozgat city. Also fruit production has done in only %5.28 of 12.415 hectare total cultivated agricultural area in Kadışehri district. The main species of fruit that producting in the district has limited with apple, pear, cherry, grape and walnut. Most of products have consumed by family members and they have not evaluated economically. However this region shows the features of the Black Sea climate and continental climate. Also there are regions that have own microclimate. By means of carrying out the biggest orcharding integration project of Turkey in Deveci Basin (Kadışehri) that one of these regions where obtained 5.640 decare production area by compounding 803 agricultural area that belonging to 353 people through the cooperation between farmer, goverment and private sector, the first product has taken in 2014. In this study, it was purposed to probe that the contribution of these big projects to the region by revealing orcharding status of the region. For this purpose, it was tried to determine by making survey with 114 farmers from 16 different village, 1 town and centre of district in Kadışehri. According to the survey result, %89.47 of farmers observed that “Deveci Basin Orcharding Integration Project” provide a possitive contribution to the region, %72.81 of them observed that they are able to rent their argicultural areas to the projects like this. This study present that orcharding is able to develope in this region and this region could contribute to orcharding potential of our country.

Yozgat ili bitkisel üretiminde en büyük paya tahıl üretimi sahiptir. Yozgat ilinde toplam 592.809 hektar işlenen tarım alanının %72.93’lük büyük bölümünde tahıl üretimi yapılırken sadece %1.30’unda meyvecilik yapılmaktadır. Kadışehri ilçesinde ise 12.415 hektarlık toplam işlenen tarım alanının sadece %5.28’inde meyvecilik yapılmaktadır. İlçede üretimi yapılan başlıca meyve türleri elma, armut, kiraz, vişne, üzüm ve ceviz ile sınırlı kalmaktadır. Üretilen ürünlerin çoğu aile içi tüketilmekte ve ekonomik olarak değerlendirilmemektedir. Ancak bölge Karadeniz iklimi ve karasal iklim özelliklerini göstermektedir. Ayrıca kendine has mikroiklimaya sahip bölgeler mevcuttur. Bunlardan biri olan Deveci Havzası (Kadışehri)’nda çiftçi, devlet ve özel sektör iş birliği ile 352 kişinin 803 tarlası birleştirilip elde edilen 5.640 dekar üretim alanında, Türkiye’nin en büyük meyvecilik entegrasyon projesi 2011 yılında hayata geçirilerek 2014 yılında ilk ürünler alınmıştır. Bu çalışmada bölgenin meyvecilik üretim durumunu ortaya koyarak bu gibi büyük projelerin bölgeye olan katkısı irdelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Kadışehri ilçesindeki 16 farklı köyden, 1 kasabadan ve ilçe merkezinden 114 çiftçiyle anket çalışması gerçekleştirilerek çiftçilerin meyveciliğe yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan anket sonuçlarına göre bölgedeki çiftçilerin %89.47’si “Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi”nin ilçeye olumlu katkısı olduğunu, %72.81’i böyle bir projeye arazilerini kiralayabileceklerini bildirmişlerdir. Bu çalışmamız bölgede meyveciliğin gelişim gösterebileceğini ve bölgenin ülkemiz meyve üretim potansiyeline katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır.