Evaluation of Ageism Attitudes of Healthcare Practitioners Working in a University Hospital


Aydemir A., Esenkaya D.

Geriatrik Bilimler Dergisi / Journal of Geriatric Science, vol.3, no.1, pp.3-10, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aim: This descriptive study was conducted to determine the attitudes of healthcare practitioners working in a university hospital towards ageism.

Material and Methods: The study was performed between May and June 2019 in Yozgat Training and Research Hospital, where older adults in Yozgat Province were cared and monitored. A total of 200 healthcare practitioners who were not on leave during the study period were included. The participation rate was 93%. The ‘Health Care Practitioners Introductory Form’ and ‘Ageism Attitude Scale’(AAS) were used to collect data.

Results: Among the healthcare personnel, 127 (65.8%), 66 (34.2%) and 153 (79.3%)were female, male and nurses, respectively. Healthcare workers obtained a total score of 82.16 ± 9.33 from the Ageism Attitude Scale and 35.51 ± 5.22 from the restricting life of elderly as well as 28.70 ± 5.35 and 17.93 ± 3.52from the positive and negative ageism subscales towards the older population, respectively.

Conclusions: Healthcare practitioners working in the hospital had positive discrimination attitudes towards the older adults population, and 67.9% healthcare professionals wanted to receive training on older adults patient-care; the positive ageism subscale and total ageism attitudes scores of those who did not prefer to care for older patients were high. Thus, providing periodic training on geriatric issues through in-service training programmes for healthcare practitioners and opening more geriatric patient services can be recommended.

Amaç: Araştırma, üniversite hastanesinde çalışan sağlık bakım uygulayıcılarının yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

Gereç ve Yöntemler: Araştırma, Yozgat ilinde, yaşlı hastaların bakım ve izleminin yapıldığı Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Mayıs–Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmaya araştırmanın yapıldığı tarihler arasında izinli veya raporlu olmayan ve gönüllü olan 200 sağlık bakım uygulayıcısı katıldı. Verilerin toplanmasında “Sağlık Bakım Uygulayıcılarının Tanıtım Formu” ve “Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği” kullanıldı.

Bulgular: Sağlık personellerinin 127’sinin (%65,8) kadın, 66’sının (%34,2) erkek; 153’ünün (%79,3) hemşire olduğu belirlendi. Sağlık çalışanlarının yaşlı ayrımcılığı tutum ölçeğinden toplam 82,16 ± 9,33 puan aldıkları, yaşlının yaşamını sınırlama alt boyutundan 35,51±5,22; yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık alt boyutundan 28,70±5,35; yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutundan 17,93±3,52 puan aldıkları belirlendi.

Sonuç: Hastanede çalışmakta olan sağlık bakım uygulayıcılarının yaşlılara karşı olumlu ayrımcılık tutumuna sahip oldukları, sağlık çalışanlarının %67,9’unun yaşlı hasta bakımı konusunda eğitim almak istedikleri ve yaşlı hasta bakmayı tercih etmeyenlerin olumlu ayrımcılık alt boyutu ve toplam ayrımcılık puanlarının yüksek olduğu belirlendi. Sağlık bakım uygulayıcılarına hizmet içi eğitim programlarıyla geriatriye ilişkin konularda periyodik eğitimler verilmesi ve geriatri servislerinin sayısının arttırılması önerilebilir.