Spor ve Ekonomi İ̇lişkisi Hakkında Literatür Araştırması


Creative Commons License

Gümüşay M., Ertaş S. A.

The 15th International Scientific Research Congress -Social and Educational Sciences-, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2022, pp.291-294

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.291-294
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Spor, birden fazla alanda faaliyet gösterilen birçok kesime hitap eden ve büyük bütçelerle ekonomide yeri olan bir alandır. Futbol, voleybol, hentbol, judo, basketbol gibi popülerliği ülkeden ülkeye değişen farklı spor faaliyetleri yer almaktadır. Gerek ulusal literatür gerekse de uluslararası literatür incelendiğinde spor ekonomisi alanında fazla çalışma yapılmamış olup bu alan üzerinde farklı açılardan incelemelerin yapılması gerekmektedir. Çünkü özellikle futbol gibi tüm dünyada ilgiyle izlenen ve ciddi para hacimlerinin dolaşımda olduğu alanlardaki parasal harcamaların ülke ekonomilerine katkıları vb. durumlarının gerek teorik gerekse de ampirik olarak ortaya konulması önem arz etmektedir. Örneğin, futbolun Avrupa ölçeğinde yıllık cirosu 28-30 milyar avroluk bir piyasa söz konusudur. Sporun ekonomideki yerinin yanı sıra, spor ekonomisinin gelişimi konusunda neler yapılmaktadır?, ekonomik gelişmenin spor üzerindeki etkisi gibi konularda araştırmacılar tarafından incelenmektedir. Bu çalışmada, spor ekonomisi, spor ve ekonomi ilişkisi ulusal literatürde yer alan bazı çalışma örnekleri özetlenerek bu konuda yapılan çalışmalar bir arada sunulma imkânı sağlanacaktır. Bu kapsamda, daha önce literatürde incelenmemiş olan spor ve ekonomi ilişkisini içeren literatür araştırması, bu çalışmada yapılarak okuyuculara ve araştırmacılara fayda sağlanacaktır.