6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu TTK na Göre Kısmi Bölünme İşlemi Kurumlar Vergisi Kanunu İle Karşılaştırılması ve Muhasebeleştirilmesi


ULUSAN H., KOÇSOY M.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,, vol.9, no.18, pp.255-281, 2013 (Peer-Reviewed Journal)