Uluslararası 4. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 24 – 27 Kasım 2022 / Kemer – Antalya.


Demirel M. V., Şahiner A. E.

Uluslararası 4. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 November 2022, pp.72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Küreselleşen dünyada savaş gücü ve ekonomik güçle üstünlük kurmanın yerini “yumuşak güç” kullanarak karşı toplumları etkileme ve ikna etme faaliyetleri almıştır. Yumuşak güçle birlikte bir toplum diğer toplumlarla kültür, sanat, eğitim alanlarında kurumlar ve organizasyonlar aracılığıyla iş birliği yapma olanağına sahip olabilmektedir. Yumuşak gücün kullanıldığı kültürel diplomasi, kamu diplomasisinin altında ülkelerin dış ilişkilerini belirleyen önemli araçlardan biridir. Yabancı dil eğitiminde de hedef dil ve kültüre karşı ilginin sağlanmasında kültürel diplomasi uygulamalarının farkında olmak, öğreticiler için önemlidir. Bu uygulamaları kullanarak yabancı dil eğitimi verilecek kitleler daha hızlı ve etkili biçimde öğrenme ortamına kavuşabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, ikinci dil/yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan öğretim elemanlarının kültürel diplomasi konusundaki farkındalık durumlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla bir devlet üniversitesinin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan on (6 erkek, 4 kadın) öğretim elemanıyla görüşülmüştür. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışma fenomenoloji desenine göre tasarlanmıştır. Verilerin toplanmasında görüşme yöntemi kullanılarak görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve transkript edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Görüşme sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan öğretim elemanlarının kültürel diplomasi konusunda lisans veya lisansüstü dönemde herhangi bir öğretim sürecine dâhil olmadıkları; kültürel diplomasinin hedef dil öğretiminde sağladığı olumlu etkiye dair yeterli bilgilerinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.