Adölesanların Cep Telefonu Kullanma Özelliklerinin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi: Orta Anadolu Örneği.


KILIÇ AKÇA N., ŞENTÜRK S., YÜZER ALSAÇ S.

International 3rd Congress of Youth Researches., Nahçıvan, 27 June 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nahçıvan
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes