Eser Düzeydeki Patent Blue V Boyasının Katı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemi ile Ayrılması, Zenginleştirilmesi ve Tayini


DUMAN S., ERBAŞ Z., SOYLAK M.

XVI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Turkey, 07 November 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes