DEVELOPMENT OF E-VISITING APPLICATIONS WITH THE INTERNET OF THINGS-NESNELERİN İNTERNETİ İLE E–VİZİTE UYGULAMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ


Şeker Ü. , Tümer A. E.

yayın açıklamasıThe International Aluminium-Themed Engineering Natural Sciences Conference , Konya, Turkey, 4 - 06 October 2019, no.5753312, pp.575

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.575

Abstract

The concept of Internet of Things, which has made great technological improvements with Industry 4.0, is used in every field today. One of the most important of these areas is the health sector. In the health sector, E-health applications using the Internet of Things have great development potential. Because; provides improvement, speed and information for patients and staff. However, in addition to these benefits, there are deficiencies affecting development in this sector. The most important of these deficiencies; the lack of the necessary technologies to produce, use and lack of sufficient knowledge of the elements. In this study, it is aimed to contribute to e-health applications with new technologies and to show the advantages of these technologies. In this study, E-Visit application was developed with the Internet of Things and it was observed that it contributed to the development of the health sector.

Endüstri 4.0 ile teknolojik olarak büyük gelişim gösteren nesnelerin interneti kavramı kullanımı yaygınlaşmaktadır. Özellikle sağlık sektöründe, nesnelerin interneti kullanılarak yapılan E-sağlık uygulamaları büyük gelişim potansiyeline sahiptir. Çünkü; hasta ve çalışan personel için iyileştirme, hız ve enformasyon sağlamaktadır. Fakat bu faydalarının yanı sıra bu sektörde gelişimi etkileyen eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerden biri; gerekli teknolojilerin üretilmemesi, kullanılamaması ve yeterli bilgi düzeyine sahip elemanlarının olmamasıdır. Bu çalışmada, E-sağlık uygulamalarına bir yenisini eklemek amaçlanmıştır. Çalışmada, nesnelerin interneti teknolojisi ile ekonomik, hızlı işlem yapabilen, işleri kolaylaştıran ve verimli bir E-vizite uygulaması geliştirilmiştir.