KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇOBAN HAYVAN DAVRANIŞLARI, SÜRÜ YÖNETİMİ VE TEKNİK MERA KULLANIMI


Creative Commons License

Ermetin O., Mülayim M.

Nobel Yayınevi, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayınevi
  • City: Ankara
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve mera kullanımı ile ilgili çok sayıda yayın olmasına rağmen ekstansif küçükbaş hayvancılık ve mera yönetiminin birlikte ele KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇOBAN Hayvan Davranışları, Sürü Yönetimi ve Teknik Mera Kullanımı alındığı bir çalışma olarak bu kitap hazırlanmıştır. Kitapta; küçükbaş hayvancılıkta genetik kaynaklar, üreme, ıslah, hastalıklar vb. gibi konuları ele almadan, çoban veya sürü yöneticisine kılavuz olacak şekilde sürdürülebilir mera yönetimi, mera[1]da hayvan besleme, hayvan davranışları, otlama ve mera amenajmanı gibi konular kendi bilgi ve tecrübemiz ve ilgili çok sayıda kaynaktan yararlanılarak ele alınmış[1]tır. Kitap içerisindeki resimlerde; resim bilgisi, çekildiği yer, tarih, çeken kişi adı veya alındığı kaynak ile tablo, şekil ve grafiklerde kaynaklar verilmiştir.

Kitapta, çayır mera ve ele alınan konularla ilgili tanımlar, çobanlık mesleği, hayvan refahı, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetimi, teknik mera kullanımı, meralarda bakım, toprak-su muhafaza yapıları ve farklı kullanıma açılan bozulmuş bitki örtülerinin iyileştirilmesi ile doğaya tekrar kazandırılması konularında temel bilgiler verilmiştir. Kitabımızın; çayır ve meralardan faydalanan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine, çobanlara, meslektaşlarımıza, ilgililere ve öğrencilerimize yararlı olmasını dileriz.