Poli(N-izopropilakrilamit-ko-trimetilvinilsilan-ko-divinilbenzen)’in Sentezi ve Karakterizasyonu


ARI H., BAŞTAR S., ÖZPOZAN T.

III. Fiziksel Kimya Günleri Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Turkey, 12 - 15 July 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes