İSLÂM HUKUKUNDA FÂSIĞIN HABER VE ŞÂHİTLİĞİNİN GEÇERLİLİĞİ MESELESİ


BEKDEMİR S.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.195-224, 2021 (Peer-Reviewed Journal)