Geleneğin Genel Kabulü ve Yenileşmenin OlumsuzEtkilerinin Nesih Konusuna Yansıması


GÖKTAŞ H.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)