Karayollarında Buzlanma Önleyici Sistem Olarak Jeotermal Enerjinin Kullanımı


Akbulut H., Gürer C., Yıldız A., Atılgan Gevrek L.

IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi, Afyonkarahisar, Turkey, 21 - 24 February 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyonkarahisar
  • Country: Turkey
  • Yozgat Bozok University Affiliated: Yes

Abstract

Kış aylarındaki kar, buz fırtınası, buzlanma vb. etkiler karayolu ulaşımında önemli problemlere neden olmaktadır. Özellikle köprü, tünel ve düşey kurp gibi yol kesimlerinde trafik güvenliğini riske sokmakta,  kazalara ve havalimanlarında uçuş iptallerine neden olabilmekte bu da büyük maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Karayollarında buzlanma ile mücadele yöntemleri, aktif ve pasif yöntemler olarak iki kısma ayrılmaktadır. Pasif yöntemler kimyasal solüsyon, tuz uygulamaları ve mekanik veya insan gücüyle yol yüzeyindeki karın veya buzlanmanın önlenmesi ya da kaldırılmasından oluşmaktadır. Fakat solüsyon ve tuz uygulamaları hem çevre hem de altyapı üzerinde zararlı etkileri olabilmektedir. Aktif yöntemler ise buzlanmanın daha oluşmadan otomatik solüsyon püskürtme, yol yüzey sıcaklığının çeşitli yöntemlerle arttırılarak buzlanmanın başlamadan önlenmesi mantığına dayanmaktadır. Yol yüzey sıcaklığının artırılmasında elektrik kablolarıyla, elektriksel iletken asfalt betonlarıyla yüzey sıcaklığının arttırılması sağlandığı gibi jeotermal enerji ile yol kaplaması altına döşenen borular içerisinde tuz ve sudan oluşan bir çözelti veya yağ,  glikol suyu gibi sıvı borular içerisinde dolaşarak kaplama yüzeyinde buzlanmanın hiç oluşmaması sağlanabilmektedir.  Bu bildiri çalışmasında karayollarında kullanılan buzlanma önleyici sistemler ile hidronik buzlanma önleyici sistemlerin özellikleri, bu tip sistemlerde ne tür malzemelerin kullanıldığı, maliyetleri ve bu sistemlerin kullanılabileceği asfalt kaplamaların ısıl iletkenlik özelliklerinin önemine değinilmiş, Dünya’daki uygulamalarından başarılı örnekler verilmiştir.