20 Yüzyıl Başlarında H 1329 M 1913 H 1338 M 1922 Yılları Arasında Afyonkarahisar da Hapishaneler Hapishanelerde İyileştirme Çalışmaları Prisons in Afyonkarahisar in Early Years of 20th Century Between H 1329 C 1913 H 1338 C 1922 Improvements in Prisons


ŞAHİN N.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi-[Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of ISS], vol.5, no.1, pp.21-45, 2015 (Peer-Reviewed Journal)