Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulu Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişki


GÜÇLÜ N., KALKAN F., DAĞLI E.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, pp.177-192, 2017 (Peer-Reviewed Journal)