Ayaktan takip edilen hemodiyaliz hastalarında Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılığı oranları ve izole edilen suşların mupirosin, fusidik asit, trimetoprim-sulfametoksazol duyarlılıkları


Creative Commons License

YILMAZ N., ÇİFCİ A., BALCI M., KAYA C., CESUR S., UYAR M., ...More

Ortadoğu Tıp Dergisi, vol.9, no.1, pp.6-11, 2017 (Peer-Reviewed Journal)