Pandemide yüz yüze eğitime başlayan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ilk okuma yazma öğretimi sürecine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri


Creative Commons License

Yurtbakan E.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.13, no.1, pp.144-159, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışma, sınıf öğretmenlerinin pandemide yüz yüze eğitime başlayan ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ilk okuma yazma öğretimi hakkında görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yaklaşımının durum çalışması deseni benimsenen çalışmaya uygun durum örnekleme yöntemi ile Trabzon’da 2021-22 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1. sınıf okutan 20 sınıf öğretmeni dahil edilmiştir. Sınıf öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Analizlerin sonucunda; sınıf öğretmenleri, pandemide yüz yüze yapılan derslerde öğrencilerin ilk okuma yazmaya hazır olmaması nedeniyle en çok Türkçe dersinin öğretiminde zorluk yaşadıklarını belirtmiştir. Sınıf öğretmenleri, pandemide okulda yüz yüze yapılan ilk okuma yazma öğretimine 1. sınıf öğrencilerinin kaslarının yeteri kadar gelişmemiş olması nedeniyle ilk okuma yazmaya hazır bulmadıklarını, ilk okuma yazma öğretirken de en çok ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşamasında güçlük yaşadıklarını ifade etmiştir