Hastane Yöneticilerinin İnovasyon Yeterlilikleri Üzerine Bir Çalışma


YORULMAZ R. , PALABIYIK N.

1. ULUSLARARASI 11. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, 13 - 15 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text