Orta Çağ’a Ait Bir Yazıhane/Nakkaşhane Örneği Olarak Konstantinopolis’teki Galakrenai Manastırı ve Gregorios Nazianzenos’xxun Liturjik Homiliye Kopyası: Vat. Gr. 463


KAYA ZENBİLCİ İ.

International Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.5, no.29, pp.3881-3894, 2018 (Peer-Reviewed Journal)