Postoperatif Multiple Kardiyopulmoner Arrestte Trombolitik İlaç Kullanımı: Olgu Sunumu


TALİH G., parlak çıkrıkçı a., ÜNAL KANTEKİN Ç., YARDIMCI C. , ADALI İ., ÇEVİKER G., ...More

TARK 2048, Turkey, 7 - 11 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey