Hastane Personellerinin Örgüt Kültürü Tipi Algısının İncelenmesi: Yozgat’ta Yer Alan İki Hastanede Bir Uygulama


ÇIRAKLI Ü., GÖZLÜ M., DALKILIÇ S.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.33-59, 2017 (Peer-Reviewed Journal)