Afganistan'ın Modernleşme Süreci ve Dış Politikasında Türkiye'nin Etkisi (1920-1973)


Erdal İ.

Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.8, pp.925-938, 2022 (Peer-Reviewed Journal)