In Vitro Koşullarda Lokal Trichoderma harzianum Kullanarak Bakla Yaprak Lekesi Hastalığı Etmeni Alternaria alternata’nın Biyolojik Kontrolü


Creative Commons License

Kayım M., Yones A. M., Endes A.

Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, vol.22, no.2, pp.169-178, 2018 (Peer-Reviewed Journal)